เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ปราบยุงลายให้สิ้นซาก

เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย เพราะถ้ายุงไม่ตาย เราอาจจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายจนถึงตายเลยก็เป็นได้นะคะ
เพราะ “ยุงลาย” เป็นพาหะนำโรคติดต่อ ซึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 4 กันยายน 2560 พบว่ามีรายงานผู้ป่วยแล้ว 34,459 ราย และในที่นี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 49 ราย หรือเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา ยอดผู้เสียชีวิตในปีนี้สูงขึ้นจากปีก่อนๆ จนน่าตกใจ

เนื่องจากยุงลาย 1 ตัว สามารถออกลูกได้ประมาณ 500 ตัว และไข่ยุงลายก็สามารถอยู่ได้เป็นปีแม้จะไม่ได้อยู่ในน้ำก็ตาม ประกอบกับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกชุกจนเกิดน้ำท่วมขังในหลายๆ พื้นที่ บวกกับในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีพายุฝนที่พัดผ่านเข้ามาเรื่อยๆ
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกหลัก สู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสื่อโฆษณาทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องขยายพันธุ์ 2) เรื่องไม้แบต หนึ่งในวิธีกำจัดยุงลายโดยใช้ไม้ช็อตยุง 3) เรื่องฟันปลอม และ 4) เรื่องฝาโอ่ง ทั้งหมดนี้สื่อถึงความน่ากลัวของการแพร่พันธุ์ยุงลายและวิธีป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อไม่ให้ยุงวางไข่ได้ เพราะเพียงแค่การเทน้ำทิ้งอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วย อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้คนเข้าใจถูกต้องว่ายุงลายชอบกัดคนเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน ซึ่งสื่อรณรงค์ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจนถึงหลักล้านวิว ทั้งจากช่องทาง Youtube
/ขอบคุณ สสส