สรรพากรขยายเวลาจัดเก็บแวต7% ออกไปอีก 1ปี

กรมสรรพากรประกาศตรึงภาษีแวต 7% ไปจนถึงสิ้น ก.ย.61 หนุนเศรษฐกิจ-ลดค่าครองชีพประชาชน นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  กรมฯ ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต)  7 % ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.61 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลทำให้ภาพรวมของการบริโภคและ การลงทุนของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงยิ่งขึ้น “การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มะ 7% รวมภาษีท้องถิ่น (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% และภาษีท้องถิ่น 0.7%) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึงวันที่ 30 กย.61″ ส่วนการที่ระบุว่าเป็นการลดอัตราภาษีลงมานั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 10%  รวมภาษีท้องถิ่น (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9%  และภาษีท้องถิ่น 1%) จึงจำเป็นต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลงมาที่อัตรา 7% รวมภาษีท้องถิ่นดังกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews